Маршрути около Одрин

Свиленград – Одрин

Кратък, около 140 км. вариант на маршрута ЕвроВело 13 между градовете Одрин и Свиленград. От гр. Одрин се тръгва на север по левият бряг на р. Тунджа, като реката и границата се следват до ГКПП Лесово. В България се следва път 7 до с. Гранитово, след което р. Тунджа се преминава и се спуска по десният бряг към селата Срем, Устрем, Радовец и Варник по път 761. От Варник се достига до с. Маточина, където могат да се посетят крепоста и скалната църква. Към Свиленград Виж повече →

(BP9) ЕвроВело 13 – Пътя на желязната завеса (южна граница)

Часта от ЕвроВело 13 по южната граница е напълно различен маршрут от този по западната. Долината около град Петрич, северните склонове на Славянка, долината на Места, Родопа планина, Странджа и самият град Одрин правят маршрута уникален. Маршрута може да се раздели условно на 11 етапа (в скобите са дадени дните от Брягово/Видин), но съвсем спокойно може да бъде преминат и под седмица. Тази част от ЕвроВело започва в македонският град Струмица и завършва в с. Резово на Българо-Турската граница, като включва преминаването през 4 страни Виж повече →